Įmonės rekvizitai:
Įmonės kodas: 125252113
PVM mokėtojo kodas: LT252521113
Įmonės rejestro numeris: AB 2000-301
Įmonė registruota: Vilniaus m. savivaldybės rejestro tarnyboje
Įmonės registravimo data: 2000 03 23 d.

Direktorius: Virginijus Jakubonis